FÁUNULA DE BEUDA I L'ALTA GARROTXA
Llista en permanent actualització de la fauna de la finca on visc

Cercar en aquest blog

divendres, 30 d’abril de 2010

Tricòpters (18)

Ordre Trichoptera

Calamoceratidae
Calamoceras marsupus (Col·lecció)
28-11-2012, 1 larva en estoig, Font de Rajolins; pronot i mesonot esclerificats; metadors amb esclerificacions; labre amb setes nombroses; primer segment abdominal amb protuberàncies dorsal i laterals; sense banya prosternal; capsa feta amb trossos de branquetes
1 larva dins estoig mineral (Font de Rajolins, 28-11-2012), amb entrada acabada amb branquetes; sospito la larva podria haver-lo ocupat en trobar estoig buit de Odontoceridae i rematar-lo segons els costums de l'espècie; pronot esclerificat; mesonot amb dos esclerits grans fusionats; metanot amb petites esclerificacions; primer segment abdominal amb protuberància dorsal i mamelots laterals; ungles de les potes III llargues i arquejades, més curtes que el tars; fèmur III uns 2-3 cops més llarg que el trocànter; sense banya prosternal


Mascle reposant sobre fulla d'esbarzer, 11-5-2013, Riera de Rajolins. Esperons tibials: 2-4-4. Amb ocels. Artells antenes amb extrems distals enfosquits. LCos de 9,5 mm; LAla de 12,25 mm; Envergadura de 26 mm. Artells palps: 3>5>2>4>1.Genitàlia comparant amb Malicky (1985)

Glossosomatidae
Agapetus sp. (Col·lecció)
23-11-2012, Font de Rajolins, capses a part superior pedra sota el flux de l'aigua de la font

28-11-2012, Font de Rajolins, 1 pupa envoltada de seda; pronot esclerotitzat totalment i mesanot i metanot amb esclerotitzacions petites; forma esclerotitzacions mesonot es corresponen amb el gènere descrit (Camargo & García de Jalón, 1987); sense brànquies abdominalsHydropsychidae
Hydropsyche gr. instabilis (Col·lecció)
2 larves de vida lliure, 9-9-2009, Riera de Rajolins; seguint treball Millet (1983), en no tenir brànquies al setè segment abdominal es tracta de H. siltalai; revisions d'aquesta espècie la situen al gr. instabilis (Bonada, N. & Roig, R. comm. pers); (podria ser H. infernalis o H. siltalai segons Peter Neu); detalls de la càpsula cefàlica per sota amb el submentó i detall del terguit anterior del protòrax; detall dels apèndixs anals.

Hydropsyche sp., 1 ad. atret a la llum, Can Grau, 13-8-2012; pel patró de motejat de les ales ben bé podria ser H. siltalai; ala anterior amb les cinc enforcadures i les dues cel·les; palp maxil·lar amb cinquè segment llarg i flexible; antenes anellades de bru; esperons tibials: 2-4-x (els de les tíbies posteriors no es veuen)
Hydropsyche sp., Font de Rajolins, 14-10-2006, mascle cadàver a gorg més amunt de la Font. Conservat en sec i bastant malmès. Palp maxil·lar de 5 artells (proporcions relatives: 5>4=2>3>1); el darrer llarg i secundàriament dividit en artells més petits; 5 enforcadures a l'ala anterior; esperons tibials: 2-4-4; sense ocels; ungles externes transformades en pèls; no hi ha vènula transversal addicional a l'ala anterior; cel·la discal tancada a l'ala posterior; Lcos=8 mm (sense apèndixs genitals); Laa=10,5 mm; Env.=21 mm; presenta dues dents a cada costat del phallus, situades bastant avall.


Hydroptilidae
Agraylea sp. (Col·lecció)
Larva de Agraylea a la seva capsa, riera de Rajolins (sota el pont), 21.06.2013; detalls de les potes i de l'abdomen


Capsa de Hydroptilidae enganxada dessota pedra, 14-10-2012, Riera de Rajolins; contenia restes esclerotitzades de tricòpter
Femella sacrificada, en vol a riera, 24.v.2015. Lcorporis=76/20 mm. Lala anterior=103/20 mm; esperons tibials 0-3-4; amb ocels, mínim 2, 1 sobre cada ull; forquetes apicals 1-2-3 a l'ala anterior i 1-2-3-5 a l'ala posterior

Hydroptila vectis (Col·lecció)
Hydroptila vectis, mascle col·lectat el 26.iii.2017 en vol sobre basses estagnants riera

Hydroptila sp., femella en vol el 17.iv.2016. Ales punxegudes. Ales amb "àrea costal" present a ambdues ales. Forca 1 absent a l'ala anterior. Ala posterior amb enforcadura 2 únicament. Esperons 0-2-4. Sense ocels. 

1 ad. de Hydroptilidae  atret a la llum, 20-8-2012, Can Grau, de 3 mm en aquesta posició (cap-punta ales)Leptoceridae
Mystacides azureus (Col·lecció)
Limnephilidae
Micropterna nycterobia (Col·lecció)
1 m. atret a la llum, 17-11-2012, Can Grau; fòrmula esperons 0-3-4; palps maxil·lars amb tres artells; tres ocels; enforcadures de les dues ales: 1-2-3 i 5; fòrmula esperons 0-3-4; protars I curt, més curt que el tars següent; genitàlia característica; envergadura de 40 mm; Lala alterior de 8.5 mm
Genitàlia de l'exemplar anterior

Mesophylax aspersus (Col·lecció)

1 m. cadàver, 24-1-2009, tres artells al palp maxil·lar; amb ocels; enforcadures de les dues ales: 1-2-3-5; fòrmula esperons tibials: 1-3-4 (el de la tíbia anterior molt petit); motejat de les ales característic, així com segment de nervi enmig de l'ala; palps maxil·lars de 3 artells (mascle, el darrer una mica més curt que el segon); tres ocels; espècie determinada per forma i amplada aparell penial i dents dels titil·ladors; envergadura de 38 mm; Lala anterior de 18 mm

Genitàlia de l'exemplar anterior
2 mascles atrets a la llum el 10-12-2013 (el col·lectat i el retratat en viu són diferents); esperons tibials 1-3-4 (el de la tíbia anterior molt petit); amida 38 mm d'envergadura; genitàlia caracteristica (forma i amplada aparell penial i dents dels titil·ladors)

Genitàlia de l'exemplar anterior


Odontoceridae
Dues capses buides a canalera font, 28-11-2012. Podrien ser de Odontoceridae, ja que es
veuen els filaments amb els que acostumen a aenganxar-se a una pedreta al cantó estret.
 Odontocerum albicorne (Col·lecció)

1 f. agafada amb salabret, Font de Rajolins, 6.vii.2013

Philopotamidae
Philopotamus variegatus (Col·lecció)
1 m., Riera de Rajolins, 11-05-2013, LCos de 8 mm; LAla de 10,2 mm; Env. de 22 mm
1 m. en vol sobre basses somes, riera de Rajolins, 15-04-2014. Presenta forquetes alars duplicades (la forqueta 2 ramificada en 4 venes al marge i així fent dues forquetes; la forqueta 3 amb la vena superior bifurcada de nou al marge).

Wormaldia triangulifera (Col·lecció)
1 l. de Wormaldia sp., 11-05-2013, Riera de Rajolins
1 m de Wormaldia triangulifera sobre vegetació arbustiva, Pont de Rajolins, 23.06.2013


Polycentropodidae
Plectrocnemia geniculata (Col·lecció)
1 m. atret a la llum, 11-10-2007, Can Grau; esperons tibials: 3-4-4; sense ocels; les 5 enforcadures presents a l'ala anterior i 1, 2 i 5 a l'ala posterior; cel·la discal també a l'ala posterior; determinació específica per genitàlia, comparant amb MacLahan i Malicky: coxopodits fan angle recte i estructura phallus quadrangular, així com la descripció de Navàs (1908); "cercs inferiors del mascle en forma de plaques, gairebé contigus a la base, i amb l'extrem distal anb processos cil·líndrics llargs corbats cap a dins i cap a dalt, de forma que gairebé es toquen".
Venació de l'exemplar anterior. Malgrat el seu mal estat, s'aprecien les 5 enforcadures a l'ala anterior i la 1, 2 i 5 a la posterior, així con les cel·les discals.

1 m. atret a la llum, Can Grau, 30.ix.2013. Genitàlia com Plectrocnemia geniculata prealpina. Longitud de l'ala anterior de 8.75 mm

Polycentropus corniger (Col·lecció)

1 m. atret a la llum blanca, EMN, Can Grau, 11.vii.2013. Cinquè segment del palp maxil·lar llarg i flexible; 3-4-4 esperons tibials; les 5 enforcadures a l'ala anterior; 1, 2 i 5 a la posterior; sense ocels; cel·la discal oberta a l'ala posterior; longitud de l'ala anterior de 5,9 mm


Psychomyiidae
Psychomyia pusilla (Col·lecció)
1 ad, atret a la llum, suposadament el mateix que el capturat, 17-06-2012, Can Grau
1 m. col·lectat ( 17-06-2012, Can Grau); en repòs fa 6 mm de llarg (des del cap a punta ala); fórmula esperons: 2-4-4; palp maxil·lar amb 5 segments: el 3r no gaire més llarg que el 2n i 4t; de més llarg a més curt: 5>3>4=2>1; el 5è subdividit en artells més petits i dues vegades més llarg que el 4t); ala anterior amb forques 2, 3, 4 i 5; ala posterior amb forques 2, 3 i 5; envergadura de 11,75 mm; ala posterior amb un "angle prominent a la vora costal" (Navàs, 1908); ales amb llargues fímbries (Navàs, 1908); disseny alar com el dibuixat per Mosely (1939)
Genitàlia lateral i ventral del m. de P. pusilla: "cercs superiors del mascle grocs, adreçats cap amunt, amb l'àpex obtús"

Un altre muntatge de la genitàlia del mateix exemplar

Tinodes assimilis (Col·lecció)
1 m. atret a la llum (Can Grau, 22-5-2009); a la primera foto es veuen bé els palps labials i, darrere, els palps maxil·lars, dels qual s'aprecia que el darrer és llarg i flexible i més llarg que el quart (també s'aprecia un tercer, encara més curt); fa uns 6 mm de llarg des del cap a la punta de les ales; longitud ala de 5,5 mm (=110/20); forques ala anterior (amb cel·la discal): 2-3-4-5;  forques ala posterior: 2-3-5 (sense cel·la discal); esperons tibials: 2-4-4;; destaca a l'ala posterior el  sortint triangular  a la vora anterior de l'ala posterior, concordant amb el gènere;  genitàlia amb una estructura en forma de "regadora" concordant amb l'espècie.
1 m. batent vegetació arbustiva, 11-5-2013, Riera de Rajolins. Longitud del cos de 5 mm; longitud de l'ala anterior de 6,2 mm; envergadura de 13 mm.

Tinodes maculicornis (Col·lecció)
1 mascle capturat al salabret a basses somes de la riera de Rajolins, el 15/04/2014; Longitud de l'ala anterior de 5,4 mm. Sense ocels. Esperons tarsals: x-2-4 (els esperons de tíbia II són desiguals). Palps labials, de tres artells, el darrer del qual també és llarg i multiarticulat (5>4>3, en mm: 15/40, 6/40, 4/40)

 Tinodes waeneri (Col·lecció)
Mascle cadàver del 8.ix.2015. Es mostren el nom de les cel·les, el de les enforcadures i l'espai pàl·lid de l'arrel del sector radial (fig. 2). Es mostren els cinc segments dels palps (fig. 12). Genitàlia lateral (figs. 3, 4,), lateral desglossada (fig. 5), ventral (figs. 6, 7, 8, 9) i dorsal (fig. 10).

1 ad. atret a la llum (Can Grau, 8-iv-2012): esperons tibials: 2-4-4; darrer segment dels palps llarg i flexible; presència de cel·la discoïdal i medial; falta forca 1 a ala anterior; antenes més curtes que les ales (12.16 vs 15.71); dins de Psychomyidae, sembla molt  T. waeneri. Com diu Navás (1908) per a aquesta espècie "espacio pálido de la raíz del sector radial muy visible" que es correspon amb la "rodona" a la part basal de l'ala, caràcter que també surt dibuixat en altres referències per a l'espècie, però no sé si n'és exclusiu.
Rhyacophilidae
Rhyacophila tristis (Col·lecció)
Femella trobada a la Riera de Rajolins el 21.viii.2013, sobre una herba a prop d'una bassa estagnant. El cos amida 8 mm i l'ala anterior també 8 mm. Presenta les cinc enforcadures a l'ala anterior, així com ocels i la fórmula dels esperons tibials és 3-4-4.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada