FÁUNULA DE BEUDA I L'ALTA GARROTXA
Llista en permanent actualització de la fauna de la finca on visc

Cercar en aquest blog

divendres, 30 d’abril de 2010

Odonats (24)

Odonata

Aeshnidae
Aeshna cyanea (Col·lecció)
Anax imperator (Imatge)
Femella ovopositant a bassa
Anax parthenope (Observació)
Boyeria irene (Imatge)


Calopterygidae
Calopteryx haemorrhoidalis (Imatge)
Calopteryx virgo (Imatge)


Coenagrionidae
Cercion lindenii (Imatge)
Ceriagrion tenellum (Imatge)
Ischnura graellsii (Col·lecció)
Pyrrhosoma nymphula (Imatge)


Cordulegastriidae
Cordulegaster boltonii (Col·lecció)
Corduliidae
Oxygastra curtisii (Col·lecció)
Gomphidae
Gomphus pulchellus (Col·lecció)
Onychogomphus forcipatus (Col·lecció)
Onychogomphus uncatus (Col·lecció)


Lestidae
Lestes viridis (Imatge)


Libellulidae
Crocothemis erythraea (Imatge)
Libellula depressa (Imatge)
Sympetrum fonscolombii (Col·lecció)
Sympetrum striolatum (Col·lecció)
Orthetrum brunneum (Imatge)
Orthetrum coerulescens (Imatge)


Platycnemididae
Platycnemis acutipennis (Imatge)
Platycnemis latipes (Imatge)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada