FÁUNULA DE BEUDA I L'ALTA GARROTXA
Llista en permanent actualització de la fauna de la finca on visc

Cercar en aquest blog

divendres, 30 d’abril de 2010

Fàunula de Can Grau (1747)

Introducció:

Aquesta és la llista total dels 1747 tàxons de fauna trobada a l'entorn del mas on visc, a Beuda. La finca es troba a pocs metres de l'espai natural de l'Alta Garrotxa, i inclou el Pas, Font i Riera de Rajolins. Al peu dels primers contraforts de l'esmentat massís, acull el naixement d'una riera amb salts i gorgues, alzinar, rocams, conreus, basses naturals i artificials.

Des de l'abril de 1998 vaig començar prenent nota de les observacions de vertebrats, després van venir les papallones diürnes, les libèl·lules i els ortòpters, amb els que m'he anat especialitzant, sobretot en l'estudi dels seus cants. Incloc també algunes cites d'altres persones que han mostrejat la zona.

Molts dels exemplars de col·lecció han estat trobats cadàver, cosa que permet limitar-ne la captura, tot i que l'estat d'aquests exemplars és sovint més malmès. En molts casos, la qualitat creixent de la fotografia digital i el registre sonor permeten sovint una identificació segura, per la qual cosa no ha calgut recol·lectar-los. Sí cal fer-ho en d'altres, massa petits o amb detalls que no es poden veure així.

La gran majoria estan determinats amb seguretat a nivell d'espècie, altres sols de gènere i altres de família, tot i reconeixent de quin animal es tracta. En casos s'indica el tàxon més probable o quin dels dos pot ser.

S'indica la prova més forta que hi tenim per cadascuna de les espècies (començant per col·lecció, en segon lloc imatge o registre sonor i en darrer lloc simple observació o escolta, la cita). Quan es creu que cant i observació tenen el mateix pes s'indiquen quin dels dos o ambdós. Algunes espècies suara esmentades han estat primeres cites per Catalunya, Girona, la Garrotxa o l'EIN Alta Garrotxa. La nomenclatura i sistemàtica és, per a la majoria de casos, la utilitzada per Fauna Europaea. Per la identificació fotogràfica m'ha estat molt útil la plataforma biodiversidadvirtual/insectarium. El nombre d'especialistes que hi han col·laborat és molt extens. A tots ells i elles el meu sincer agraïment.Bibliografia utilitzada per a la identificació (no actualitzada):

Artròpodes en general i fins a família:
 • Barrientos, J.A. (ed.) 2004. Curso Practico de Entomología. Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona. 41. Entomologia. Asociación Española de Entomología, CIBIO-Centro Iberoamericano de Biodiversidad & Universitat Autònoma de Barcelona. 2004. 947 pp. ISBN: 84-490-2383-1

COLEOPTERA:
Carabidae:
 • Jeannel, R., 1941. Faune de France, 39. Coléoptères Carabiques. Tome I. 571 p. PDF (28 Mb)
 • Jeannel, R., 1942. Faune de France, 40: Coléoptères Carabiques. Tome II- 600 p. PDF (29 Mb)
 • Trautner, J. & K. Geigenmuller. 1987. Illustrated Key to the Cicindelidae and Carabidae of Europe / Illustrierter Schlüssel zu den Cicindeliden und Carabiden Europas. Verlag Josef Margraf, FR Germany. 1987. 488 pp. ISBN 3-924333-04-1. [pdf]
Hygrobiidae:
 • Guignot F., 1947. Faune de France: 48: Coléoptères Hydrocanthares [Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae]. 294 p. PDF (20 Mb)
Haliplidae:
 • Guignot F., 1947. Faune de France: 48: Coléoptères Hydrocanthares [Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae]. 294 p. PDF (20 Mb)
Dytiscidae:
 • Guignot F., 1947. Faune de France: 48: Coléoptères Hydrocanthares [Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae]. 294 p. PDF (20 Mb)
Gyrinidae:
 • Guignot F., 1947. Faune de France: 48: Coléoptères Hydrocanthares [Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae]. 294 p. PDF (20 Mb)

Silphidae:
 • Prieto, F., J. Pérez & F. Rey. 2002. Catálogo de los Silphidae y Agyrtidae (Coleoptera) de la península Ibérica e islas Baleares. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 30: 1—32.[pdf]


Staphylinidae:
 • Outerelo, R. & P. Gamarra. 1986. Claves para la identificación de la fauna española. 10: Las familias y géneros de los Estafilínidos de la Península Ibérica. Edit. Univer. Complutense de Madrid. 139 p. [pdf]

Lampyridae:
 • Constantin, R. 2014. Contribution à l'étude des Lampyridae de France, actualisation de leur distribution et observations en France de Lampyris iberica Geisthardt, Figueira, Day & De Cock, 2008 (Coleoptera, Elateroidea). Le Coléoptériste, 2014, 17(1): 34-44. [pdf].


Cantharidae:

Drilidae:

Malachiidae:
 • Plata, P. & C. T. Santiago. 1990. Revisión de la familia Malachiidae Erichsson (Insecta: Coleoptera) en la Península Ibérica e Islas Baleares. Goecke & Evers. Krefeld. [pdf]
 • Constantin, R. 2013. Contribution à la connaissance des Malachiidae d’Europe et description de deux espèces nouvelles (Coleoptera, Cleroidea). Bulletin de la Société entomologique de France, 118 (3), 2013 : 305-320. [pdf]

Dasytidae:
Cleridae:
Elateridae:
Buprestidae:
 • Thery, A., 1942. Faune de France, 41: Coléoptères Buprestides. 221 p., 149 fig. PDF (10 Mb)
 • Verdugo, A. 2005. Fauna de Buprestidae de la península Ibérica y Baleares. Argania Editioo. Barcelona. [pdf]
Dryopidae:
Elmidae:
Dermestidae:
Cryptophagidae:
Coccinellidae:
Anobiidae:
Oedemeridae:
Meloidae:
Mordellidae:
Tenebrionidae:
Scarabaeoidea (Trogidae, Glaresidae, Geotrupidae, Hybosoridae, Orphnidae, Ochodaeidae, Aphodiidae, Scarabaeidae, Pachypodidae, Glaphyridae, Melolonthidae, Euchiridae, Rutelidae, Dynastidae, Cetoniidae):
 • Baraud J., 1992. Coléoptères Scarabaeoidea d’Europe. Faune de France, 78: 856 p. PDF (52 Mb)

Cerambycidae:
 • Picard, F. 1929. Coléoptères Cerambycidae. Faune de France, 20. 168 p., 71 fig. PDF (8 Mb)

Chrysomelidae:
 • Alonso, C. 2007. Coléoptères Chrysomelidae Clytrinae de France continentale et de Corse. https://www.insecte.org/photos/archives/CLYTRINAE.pdf
 • Hackston, M. 2014. Subfamily Cassidinae: Key to British Genera ansd species. Adapted from Joy (1932). [pdf]
 • Hofmann, A., 1945. Faune de France, 44: Coléoptères Bruchides et Anthribides. 184 p., 434 fig. PDF (9 Mb)
 • Hubble, D. 2011. Keys to the adults of Seed and Leaf Beetles of the British Isles. (Coleoptera: Bruchidae, Orsodacnidae, Megalopodidae & Chrysomelidae) – Test Version. AIDGAP.  [pdf]
 • Konstantinov, A.S., A. Baselga, V.V. Grebennikov, J. Prena, S.W. Lingafelter. 2011. Revision of the palearctic Chaetocnema species (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini). Pensoft. Sofia-Moscow. [pdf]


Curculionoidea
Anthribidae:
 • Hofmann, A., 1945. Faune de France, 44: Coléoptères Bruchides et Anthribides. 184 p., 434 fig. PDF (9 Mb)
Curculionidae:
 • Hofmann, A., 1952. Faune de France, 52: Coléoptères Curculionides. 1ème partie (Otiorrhynchinae, Brachyderinae, Tanymecinae, Brachycerinae, Cleoninae) [Not online yet][Sitona extract]
 • Hofmann, A., 1954. Faune de France, 59: Coléoptères Curculionides. 2ème partie. 720 p. PDF (40 Mb)
 • Hofmann, A., 1958. Faune de France, 62. Coléoptères Curculionides. 3ème partie. 632 p. PDF (32 Mb)
 • Tempere, G. & Pericart, J. 1989, Faune de France, 74. Coléoptères Curculionidae. 4ème partie. 534 p. PDF (21 Mb)
 • Balachowsky A., 1949. Faune de France, 50. Coléoptères Scolytides. 320 p., 345 fig. PDF (16 Mb)
 • Compte, J.C. 2010 Lixus (Curculionidae: Lixinae: Lixini) [de la France] [pdf] [Online Version]
 • Delbol, M. 2010. Les Otiorhynchini de Belgique (Curculionidae: Entiminae). Entomologie faunistique – Faunistic Entomology 2010 (2009) 62 (4), 139-152. [pdf]
 • Delbol, M. 2012. Les Larinus de Belgique. (Coleoptera: Curculionidae, Lixini). Entomologie faunistique – Faunistic Entomology 2012 65, 41-48. [pdf]
 • Stierlin, G. 1861. Revision der europäischen Otiorhynchus-Arten. Berlin. [Google books]
 • Balalaikins, M. 2012. On Latvian weevils of the subfamily Entiminae (Coleoptera: Curculionidae): Genus Polydrusus Germar, 1817. Latvijas Entomologs 2012, 51: 12-26. [pdf]
 • Velázquez de Castro, A. J. 1997. Estudio morfológico y taxonómico del género Sitona Germar, 1817 (Coleoptera, Curcul¡onidae). Tesis Doctoral. Madrid. [enllaç a pdf]


DIPTERA:

Culicidae:

 • Les moustiques d'Europe. Première version (2001) : F. Schaffner, G. Angel, B. Geoffroy, J.-P. Hervy, A. Rhaim, J. Brunhes- IRD, réalisé en collaboration avec l'EID. (IRD édition). http://www.mivegec.ird.fr/fr/identiciels (previously installing the xper program)
 • Gunay F, Picard M, Robert V, 2017. MosKeyTool, an interactive identification key for mosquitoes of Euro-Mediterranean. Version 1.1. in English available at www.medilabsecure.com/moskeytool.


Tachinidae:
Hymenoptera:

Apoidea:
Bibliografia generada a partir d'aquest lloc o que conté referències de tàxons de l'àrea d'estudi:

Blázquez, Á. 2010. Nuevos datos de la familia Hesperiidae para la peninsula Ibérica (Lepidoptera). Butll. Soc. Cat. Lepd., 101: 5-12.

Browning, P., Carbonell, R. & Lockwood, M. 2005. Observacions interessants de ropalòcers (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) a l'EIN de l'Alta Garrotxa. Butll. Soc. Cat. Lep., 95: 37-40.

Carbonell, R. & Mateu, E. 2010. Guia sonora dels insectes de Catalunya. Grills, saltamartins i cigales. Llibre de 56 pàgines i CD. Alosa & Museu de Granollers.[Enllaç de consulta]

Carbonell, R. & Sesma, J.M. 2013. Confirmada la presencia de Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) en la Península Ibérica. Primeras citas para Cataluña e Islas Baleares. Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) presence confirmed in the Iberian Peninsula. The first records for Catalonia and Balearic Islands. BVNews: 16 [pdf]

Carbonell, R. & Lockwood, M. 2006. Observacions interessants de ropalòcers (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) a l'EIN de l'Alta Garrotxa (II). Butll. Soc. Cat. Lep., 97: 59-62.?

Carbonell, R. & Lockwood, M. 2010. Observacions interessants de ropalòcers (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) a l'EIN de l'Alta Garrotxa (III). Butll. Soc. Cat. Lep., 100: 95-100.

Carbonell, R. 2003. Catàleg dels invertebrats de l’Alta Garrotxa. Informe per al Consorci de l’Alta Garrotxa. Inèdit.

Carbonell, R. 2007. El seguiment de papallones diürnes a Sales de Llierca. Resultats després de quatre anys de seguiment (2003-2006). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, Olot (Girona). Enllaç ISSUU

Carbonell, R. 2008a. Aportacions al coneixement dels ortòpters (Insecta: Orthoptera) de la Garrotxa i l’Alta Garrotxa (Girona, Espanya). Sessió Entomològica ICHN-SCL., 13-14: 3-23. Enllaç IEC

Carbonell, R. 2008b. Invertebrats nous o interessants per a l’Alta Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, volum 3: 43-48. III Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2007. Enllaç ISSUU.

Carbonell, R. 2013a. Gryllotalpa vineae (Insecta: Orthoptera), nova per a la Garrotxa i altres aportacions interessants a la fauna d'ortòpters de la comarca. VI Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2012. Enllaç ISSUU

Carbonell, R. 2013b. Artròpodes aliens de la Garrotxa: Harmonia axyridis (Insecta: Coleoptera), nova espècie invasora i actualització de la llista d’artròpodes forans de la Garrotxa. VI Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2012. Enllaç ISSUU

Carbonell, R., Bauçà, M., Oliver, X. & Béjar, X. 2013. Aportacions al coneixement dels ortòpters (Insecta: Orthoptera) de la Garrotxa (Girona, Espanya) (II). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, volum 5. V Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2010. [Enllaç ISSUU]

Carbonell, R.. 2010. Fenologia dels grills (Gryllus, Insecta: Orthoptera) al nord-est de Catalunya. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, volum 4: 93-99. IV Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2010. Enllaç ISSUU.

Carles-Tolrà, M. 2007. Dos dípteros nuevos para España (Diptera: Tipulidae y Stratiomyidae). Boletín de la Sociedad Entomológica de Aragón, 41: 320.

Carles-Tolrà, M. 2008. Nuevos datos sobre Bombílidos de España y Portugal (Diptera: Bombyliidae). Heteropterus Rev. Entomol., 8(2): 257-273.

Castro, L. 2007. Nuevos datos sobre la expansión de Sceliphron curvatum (Smith 1870) en la Península Ibérica (Hymenoptera: Sphecidae) Boletín de la Sociedad Entomológica de Aragón, 40: 537−538. Amb accés a: http://www.sea-entomologia.org/PHORON/pdf/PHO-B40-Sceli2.pdf

Dantart, J. & Jubany, J. 2008. Resultats de les terceres Nites de les Papallones (Catalan Moth Nights): 27 d'abril a 1 de maig de 2006. Butll. Soc. Cat. Lep., 100: 47-65.

Dantart, J. & Jubany, J. 2009. Resultats de les quartes Nites de les Papallones (Catalan Moth Nights): 11 al 15 d'octubre de 2007. Butll. Soc. Cat. Lep., 101: 19-38.

Dantart, J. & Jubany, J. 2010. Resultats de les cinquenes Nites de les Papallones (Catalan Moth Nights): 24 al 28 de juliol de 2008. Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 73-98.

Lockwood M. & Oliver, X., Les libèl·lules de la Garrotxa. Delegació de la Garrotxa ICHN l, Olot, 2007, 85 p. Enllaç ISSUU.

Ribera, C. & Hernando, C. Dades Inèdites.

Tarruella, A. 2005. Presencia de Abida gittenbergeri Bössneck, 2000 (Gastropoda, Pupilloidea, Chondrinidae) en la comarca de la Garrotxa, y nuevas citas de distribución en la comarca de l’Alt Empordà (Cataluña, España). Spira, 2(2): 119-123. Amb accés a [molluscat:pdf]

Planàries (1), Anèl·lids (3) i Mol·luscs gasteròpodes (29)

Platielmints
Dugesiidae 
Dugesia sp. (Imatge)
Anèl·lids
Classe Oligochaeta
Lumbricidae 
Lumbricidae [Aporrectodea longa] (Imatge)
Eiseniella tetraedra (Col·lecció)Classe Hirudinea
Erpobdellidae  
Erpobdellidae [Erpobdella testacea] (Col·lecció) 
Mol·luscs gasteròpodes

Agriolimacidae
Deroceras sp. (Imatge)


Arionidae
Arion lusitanicus (Imatge)


Chondrinidae
Abida gittenbergeri (In: Tarruella, 2006)
Abida polyodon
(Cita)
Chondrina farinesii (Cita)
Granaria braunii (Col·lecció)
Granopupa granum (Cita)

Clausiliidae
Clausilia rugosa (Col·lecció)Cochlicellidae
Cochlicella acuta (Imatge)

Cochlicopidae
Hypnophila boissii (Cita)

Helicidae
Cepaea nemoralis (Col·lecció)
Cornu aspersum (Col·lecció)

Helicigona lapicida (Imatge)

Pseudotachea splendida (Cita)


Hygromiidae
Cernuella virgata (Imatge)

Euomphalia strigella (Imatge)

Trochoidea elegans (Imatge)
Xerosecta cespitum (Imatge)Limacidae 
Lehmannia valentiana (Imatge)


Lymnaeidae
Radix balthica (Col·lecció)Pomatiasidae
Pomatias elegans (Col·lecció)

Planorbidae
Ancylus fluviatilis (Col·lecció)Planorbis planorbis (Col·lecció)Pyramidulidae
Pyramidula rupestris (Cita)

Subulinidae
Rumina decollata (Imatge)


Testacellidae
Testacella haliotidea (Col·lecció)

Valloniidae
Acanthinula aculeata (Cita)
Vallonia costata (Cita)
Vallonia pulchella (Cita)

Aranyes, àcars i escorpins (118)

Classe Arachnida 
ARANEAE
Ordre Aranei
Agelenidae
Agelena labyrinthica (Col•lecció)

Agelena sp. [Agelena gracilens] (Imatge)
Eratigena agrestis (Col•lecció)
Eratigena cf. agrestis, mascle atret a la llum (o a les preses atretes a la llum) el 29.viii.2013
Eratigena atrica (Col•lecció)

Eratigena fuesslini (Imatge)
Eratigena picta (Col·lecció)
Mascle trobat a la pica de la cuina, sacrificat, col·lectat. Amida 5.65 mm (=113/20) (des del labium a la base de les fileres, from labium to spinnerets base). Amplada prosoma de 5 mm (=100/20) i amplada de la regió ocular de 1.65 mm (=33/20). Pedipalp característic.

Textrix denticulata (Col·lecció)
1 m. cadàver flotant al viver, 9.vii.2013
Textrix pinicola (Col·lecció)


Anyphaenidae
Anyphaena accentuata (Imatge)

Anyphaena accentuata, femellaAraneidae
Agalenatea redii (Imatge)
Araneus angulatus (Col•lecció)
Araneus diadematus (Imatge)
Femella en teranyina a la nit
Araneus sturmi (Col·lecció)
Araniella cucurbitina (Col•lecció)


Argiope bruennichi (Imatge)
Cyrtarachne ixodoides (Imatge)
Femella (amb una gota d'aigua sobre l'opistosoma)
Cyclosa algerica (Imatge)
Hyposinga sanguinea (Col·lecció)
Larinioides sclopetarius (Imatge)
Mangora acalypha (Col•lecció)
Neoscona adianta (Imatge)
Nuctenea umbratica (Imatge)
Zilla diodia (Col•lecció)
Zygiella x-notata (Col·lecció)
Subfemella descén de biga en fil de seda a dins de casa el 4.xii.2016; amida 6.25 mm (=125/20).


Atypidae
Atypus affinis (Col·lecció)


Dysderidae
Dysdera erythrina (Col•lecció)
Mascle essent predat en teranyina de Pholcus phalangioides dessota taula el 4.ii.2016. Amida 7.6 mm. Mesures a 20 x: longitud prosoma: 78; longitud opistosoma: 78; quelícer (sense ungla): 32; amplada prosoma: 62; amplada regió ocular: 13. Tíbia IV amb 1 espina ventral a la meitat basal. Fèmur IV sense espines.
Femella del 3.vii.2004 caiguda en trampa amb atraient parada el 10 de juny. Té l'abdomen desfet, tot i  així encara conserva genitàlia. Proporció quelícers, manca d'espines al fèmur IV i, sobretot, l'epigí (en forma de telèfon antic) concordants amb l'espècie.


Eutichuridae (ex Miturgidae)
Cheiracanthium mildei (Col·lecció)
Femella d'uns 7 mm a la que li manquen les potes esquerra IV i dreta I, paralitzada, trobada a niu de fang de la vespa terrissaire Auplopus carbonarius en forat d'escupidor pluvial sota fulla de finestra de fusta, amb la larva de la vespa sobre l'opistosoma, on s'hi va introduir del tot més tard.


Filistatidae 
Pritha sp. [Pritha pallida] (Col·lecció)
Pritha sp.


Gnaphosidae
Aphantaulax sp. [A. trifasciata] (Col·lecció)
Drassodes lapidosus (Col·lecció)
Haplodrassus invalidus (Col·lecció)
Femella a l'era, 22.iv.2010
mascle, a dins banyera, 21.06.2013
Micaria coarctata (Col·lecció)

Poecilochroa albomaculata (Col•lecció)
Setaphis carmeli (Col·lecció)
Mascle ofegat a viver, 27.v.2016
Trachyzelotes pedestris (Col•lecció)
Mascle del 3.vii.2004
Altres detalls, mascle del 3.vii.2004
Mascle del 23.iv.2017

Zelotes civicus (Col•lecció)
Zelotes tenuis (Col·lecció)
Zelotes thorelli (Col·lecció)


Linyphiidae
Frontinellina frutetorum (Col·lecció)

Walckenaeria capito (Col·lecció)


Liocranidae
Liocranum sp. [L. rupicola] (Imatge)


Lycosidae
Alopecosa albofasciata (Col•lecció)
Hogna radiata (Col·lecció)
Pirata sp. [Pirata tenuitarsis] (Imatge)
Pardosa hortensis (Col•lecció)
Pardosa sp., submascle, 1.vii.2011
Pardosa hortensis, genitàlia del mascle, 8.iv.2007, del codolar de la riera
Mascle adormit, 29.ii.2016


Nemesiidae
Iberesia sp. (Col•lecció)
Iberesia sp. (one pair of spinnerets) female, found after a few days dead, inside home (23/02/2014, Can Grau); 14 mm
Nemesia dubia (Col·lecció)
Mascle ofegat del 6.x.2015, d'uns 9 mm de longitud, amb cefalotòrax de proporció L/A=1,38 i grup ocular de 25 x 14 (o bé de 25 x 12, segons com es miri). Determinació seguint Blasco (1986).
Nemesia sp. [Nemesia meridionalis] (Col·lecció)

Mascle trobat sobre pila de cendra a sota talús, en ambient d'alzinar, el 10-12-2013. Migalomorf, 4 plaques pulmonars, tres ungles, coxes sense làmines maxil·lars, quelícers amb "rastrillo". Longitud total de 12.35 mm (6.1mm prosoma; 6.25 opistosoma; excloent quelícers-1.5 mm- i fileres-4 mm-). Recorda N. meridionalis (pels petits tubercles subdistals de l'estil del bulb); N. incerta (seguint Simon, 1914), N. raripila o N. manderstjernae (seguint Blasco, 1986).

PROSOMA (DORSAL) (Fig. 1): Relació longitud/amplada de 1.26. Fòvea recurva. Amb pèls rossos escampats per davant i darrere i també pèls negres per darrere, davant i a tota la vora. Sector ocular en triangle més fosc que la resta. Grup ocular (vist frontalment) amb relació amplada/altura de 2.3 (Fig. 3). ABDOMEN (Fig. 2): Amb franges transversals violaci fosc sobre fons bru clar. FÈMURS (Fig. 1): Més foscos per sobre que els demés artells de les potes. TÍBIA I (Fig. 4): Eixamplada a l'extremitat i proveïda d'un esperó fort sobre una base cònica. METATARS I (Fig. 4): De forma prima i una mica corbada, amb pilositat ventral a la meitat apical, amb un esperó a la cara interna, cap a la meitat del metatars, dos esperons apicals (un interior, un exterior), i un esperó a la cara externa (&), que és el més llarg i està al terç basal. TÍBIA II (Fig. 9): Amb tres parells d'espines ventrals i tres espines laterals internes, però sense espines laterals externes (#). PATEL·LA III (Fig. 5): Amb espines súperes a la meitat proximal. TÍBIA IV (Fig. 10): Amb un mínim de tres parells d'espines ventrals, tres espines externes (#) i dos o tres espines internes; sense espines dorsals. PEDIPALP (Fig. 8): Amb una fila de tres fortes espines a la part apical de la cara dorsal. Sota l'espina més externa de les 3 hi ha una altra espina a sota, tan forta com les altres (&). BULB PEDIPALP (Figs 7, 8 i 11): Estil inicialment cònic i vorejat per dos engruiximents laterals (costelles), progressivament acabat en punta, l'extrem és llarg i ondulat; abans de la punta hi ha uns petits tubercles.

#: caràcter discordant amb N. raripila (seguint Blasco, 1986); &;: caràcter discordant amb N. incerta (seguint Simon, 1914)

Figures: 1: Habitus dorsal, mostrant prosoma 1.26 vegades més llarg que ample i triangle ocular enfosquit. 2: Abdomen dorsal. 3: Regió ocular, més ampla que alta. 4: Tíbia I i Metatars I per la cara interna, mostrant la tíbia I distalment ixamplada amb el gran esperó i el metatars prim i encorbat, amb l'esperó lateral intern i els dos apicals; s'aprecia també l'esperó de la cara externa. 5: Patel·la III dorsal: amb petites espines súperes a la meitat proximal. 6: Pedipalp esquerre ventral (mostrant bulb i estil filiforme amb petites dents). 7: Pedipalp esquerre lateral (mostrant bulb i estil filiforme amb petites dents). 8: Tíbia pedipalp dret (tres esperons apicals arrenglerats +un altre subapical). 9: Tíbia II esquerra ventral, mostrant parells d'espines ventrals i algunes espines laterals internes, i manca d'espines laterals externes. 10: Tíbia IV ventral, amb espines laterals internes, laterals externes i parells d'espines ventrals. 11: Pedipalps (ventral)Altres detalls del mateix mascle del l 10.xii.2013 (quelícers dorsalment més clars; esternum i peça labial; tíbia I), concordants amb N. meridionalis.
Femella de Nemesia sp. trobada a dins de casa


Oecobiidae
Oecobius navus ( Col•lecció)

Uroctea durandi (Col•lecció)


Oxyopidae
Oxyopes sp. [Oxyopes lineatus] (Col·lecció)
Oxyopes sp. [Oxyopes heterophtalmus] (Imatge)Philodromiidae
Philodromus cespitum (Col•lecció)
Femella trobada el 17.vii.2008, de 5 mm
Femella trobada el 16.ii.2013, de 5 mm
Philodromus dispar (Imatge)
Philodromus cf. dispar male at the window, 6.v.2017


Pholcidae
Holocnemus pluchei (Col•lecció)
Pholcus phalangioides (Col•lecció)


Pisauridae
Pisaura mirabilis (Imatge)Salticidae
Aelurillus v-insignitus (Imatge)
Ballus chalybeius (Col·lecció)

Ballus rufipes (Imatge)
Submascle entrat a casa després de traginar plantes de l'hort, 2.v.2017

Evarcha arcuata (Imatge)
Carrhotus xanthogramma (Col·lecció)
Evarcha jucunda (Col•lecció)
Evarcha jucunda, mascle

Evarcha jucunda, femella

Heliophanus kochii (Col•lecció)
Heliophanus sp. [Heliophanus cupreus](Col·lecció)
Heliophanus sp. [Heliophanus tribulosus](Imatge)
Icius hamatus (Col•lecció)

Leptorchestes berolinensis (Col·lecció)
Leptorchestes sp.
Macaroeris nidicolens (Col·lecció)

Menemerus taeniatus (Col·lecció)
Mascle cadàver ofegat al viver trobat el 6.xi.2015. Amida 7 mm (PS: 75/20+OS:65/20). L'ungla del quelícer s'ha trencat. Es mostra la única dent de la vora retromarginal (remarcada a sota). Es mostren tres cares del pedipalp esquerra rotat. La forma de l'apòfisi tibial és característica.
Femella de Menemerus sp. el 23.vii.2015, habitant el dessota d'un teulat fent de porxo, molt aprop d'on es va trobar el mascle ofegat.

Pellenes geniculatus (Col·lecció)
Pellenes geniculatus (mascle)
Pellenes sp.
Philaeus chrysops (Col•lecció)

Pseudoeuophrys lanigera (Col•lecció)Saitis barbipes (Col•lecció)

Scytodidae
Scytodes thoracica (Col•lecció)Segestriidae
Segestria bavarica (Imatge)


Segestria senoculata (Col·lecció)
Femella trobada a jardí,  dessota test, el 4.x.2015


Sicaridae
Loxosceles rufescens (Col•lecció)Sparassidae
Micrommata ligurina (Imatge)

Olios argelasius (Col•lecció)


Tetragnathidae
Metellina sp. [Metellina mengei] (Imatge)
Submascle del 7.i.2011

Metellina sp. [Metellina segmentata] (Col·lecció)

Submascle del 2.x.2013

Tetragnatha nitens (Col·lecció)
Tetragnatha nitens, 21.06.2013, sota el Pont de Rajolins
Tetragnatha cf. nitens, Riera de Rajolins, 30.04.2007
Tetragnatha extensa (Col·lecció)
Tetragnatha cf. extensa
Tetragnatha extensa, 5,8 mm (subf.)


Theridiidae 
Asagena phalerata (Col·lecció)

Enoplognatha mandibularis (Col·lecció)

Episinus algiricus (Col•lecció)


Euryopis episinoides (Col·lecció)Keijia sp. (=Platnickinia sp.)[Keijia tincta](Col·lecció)
Juvenil femella de 1,9 mm trobada cadàver al viver el 30.viii.2015
Phylloneta impressum (Col·lecció)

Rhomphaea sp. [Rhomphaea nasica] (Col·lecció)

Steatoda grossa (Col·lecció)
Cadàver antic, cf. caigut de Sceliphron curvatum, trobat el 16.vii.2016
Steatoda incomposita (Col·lecció)


Steatoda nobilis (Col·lecció)
Mascle cadàver trepitjat trobat el 16.i.2015

Steatoda paykulliana (Imatge)


Steatoda triangulosa (Col·lecció)


Theridion sp. [Theridion semitinctum](Col·lecció)Thomisidae 
Ebrechtella tricuspidata (Col·lecció)
Subfemella, de la Riera, 17.iv.2016

Subfemella del 21.vi.2015 trobada dins de niu d'Sceliphron curvatum, la qual larva s'hi estava endinsant
Heriaeus hirtus (Col·lecció)

genitàlia subfemella del 17.vii.2014
Runcinia grammica (Imatge)

Synema globosum (Imatge)

Thomisus sp. [Thomisus onustus] (Imatge)
Thomisus sp., femella
Tmarus staintoni (Col·lecció)

Tmarus stellio (Col·lecció)

Xysticus audax (Col·lecció)
Mascle de l'1.iv.2017. Median bulbal apophysis T-shaped; ventral tibial apophysis broadly truncated. Basal part of T-shaped bulbal apophysis ± as long as wide.
Xysticus cristatus (Col·lecció)
Xysticus robustus (Col·lecció)Uloboridae
Uloborus plumipes (Col·lecció)
Zodariidae 

Zodarion sp.
Zodarion pseudoelegans (Col·lecció)Zoropsidae
Zoropsis spinimana (Col·lecció)
ACARI
Ordre Prostigmata
Eriophyidae
Aculus tetanothrix (Imatge)
Sobre Salix alba, 11.vii.2017
Hidràcars (Hydrachnidia=Hydracarina grup)
Hydracarina (Col·lecció)


Trombididae
Trombididae (Cita)Ordre Ixodida
Amblyommidae
Dermacentor marginatus (Col·lecció)

Ordre Mesostigmata
Dermanyssidae
Dermanyssidae [Dermanyssus gallinae](Col·lecció)
Tret d'una gallina (Gallus sp.) el 19.viii.2015
Macrochelidae
Macrochelidae [Macrocheles muscaedomesticae] (Excol·lecció)
Trobat a la depressió dels terguits 1 i 2 de l'abdomen en sacrificar Musca domestica (retratat però no col·lectat), 8.X.2012

OPILIONES
Ordre Palpatores
Phalangiidae
Phalangium opilio (Col·lecció)
Phalangium opilio

SCORPIONES
Ordre Scorpiones
Cachtidae
Euscorpius flavicaudis (Col·lecció)


Notes: Araneus angulatus va ser citada per error com Gibbaranea bituberculata, en ser mal determinada.