FÁUNULA DE BEUDA I L'ALTA GARROTXA
Llista en permanent actualització de la fauna de la finca on visc

Cercar en aquest blog

divendres, 30 d’abril de 2010

Mamífers (26)

Classe Mammalia

Ordre Insectivora
Soricidae
Musaranya nana (Suncus etruscus) (Col·lecció)

Musaranya comuna (Crocidura russula) (Col·lecció)


Ordre Chiroptera
Rhinolophidae
Rat-penat de ferradura gran (Rhinolophus ferrum-equinum) (Col·lecció)
Rat-penat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros) (Imatge)

Vespertilionidae
Rat-penat d'orelles dentades (Myotis emarginatus) (Col·lecció)

Rata-pinyada de vores clares (Pipistrellus kuhlii) (Enregistrament sonor)
8.ix.2011, crits socials de Pipistrellus kuhlii

Rata-pinyada pipistrel·la muntanyenca (Hypsugo savii) (Col·lecció)
Mascle del 8.vii.2010 mort accidentalment en topar amb filferro caçapapallones

Rat-penat comú (Pipistrellus pipistrellus) (Imatge)

Rat-penat orellut meridional (Plecotus austriacus) (Col·lecció)
Mascle cadàver en topar amb filferro penjant en sala en desús trobat el 7.v.2011. Descripció: avantbraç de 41 mm; longitud orella de 31 mm; amplada orella de 15 mm; longitud del tragus de 15 mm; amplada del tragus de 5'5 mm; longitud del peu de 4 mm; longitud del polze de 5'2-5'5 mm; dit 3 de 68 mm; dit 5 de 55 mm; protuberància sobre l'ull petita.


Ordre Carnivora
Canidae
Guilla, guineu (Vulpes vulpes) (Imatge)

Mustelidae
Mostela (Mustela nivalis) (Col·lecció)
Visó americà (Mustela vison) (Imatge)
Gorjablanc, fagina (Martes foina) (Imatge)

Toixó, teixó (Meles meles) (Rastre)

Viverridae
Gat mesquer (Genetta genetta) (Observació)


Ordre Artiodactyla
Bovidae
Mufló (Ovis orientalis) (Imatge)
Suidae
Senglar (Sus scrofa) (Imatge)

Capreolidae
Cabirol (Capreolus capreolus) (Observació)

Cervidae
Daina (Dama dama) (Observació)
Ordre Rodentia

Sciuridae
Esquirol (Sciurus vulgaris) (Observació, rastre)

Muridae
Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) (Imatge)

Rata negra (Rattus rattus) (Observació, col·lecció)
Ratolí domèstic (Mus musculus) (Observació, col·lecció)
Ratolí mediterrani (Mus spretus) (Col·lecció)
Cadàver apressat per gat domèstic (13/05/2016). Cua (aprox. 5 cm) molt més curta que cap i cos a la vegada (uns 8 cm). Peu posterior de 16 mm..


Leporidae
Llebre europea (Lepus europaeus) (Observació)
Conill (Oryctolagus cuniculus) (Observació)

2 comentaris: