FÁUNULA DE BEUDA I L'ALTA GARROTXA
Llista en permanent actualització de la fauna de la finca on visc

Cercar en aquest blog

divendres, 30 d’abril de 2010

Fàunula de Can Grau (1708)

Introducció:

Aquesta és la llista total dels 1708 tàxons de fauna trobada a l'entorn del mas on visc, a Beuda. La finca es troba a pocs metres de l'espai natural de l'Alta Garrotxa, i inclou el Pas, Font i Riera de Rajolins. Al peu dels primers contraforts de l'esmentat massís, acull el naixement d'una riera amb salts i gorgues, alzinar, rocams, conreus, basses naturals i artificials.

Des de l'abril de 1998 vaig començar prenent nota de les observacions de vertebrats, després van venir les papallones diürnes, les libèl·lules i els ortòpters, amb els que m'he anat especialitzant, sobretot en l'estudi dels seus cants. Incloc també algunes cites d'altres persones que han mostrejat la zona.

Molts dels exemplars de col·lecció han estat trobats cadàver, cosa que permet limitar-ne la captura, tot i que l'estat d'aquests exemplars és sovint més malmès. En molts casos, la qualitat creixent de la fotografia digital i el registre sonor permeten sovint una identificació segura, per la qual cosa no ha calgut recol·lectar-los. Sí cal fer-ho en d'altres, massa petits o amb detalls que no es poden veure així.

La gran majoria estan determinats amb seguretat a nivell d'espècie, altres sols de gènere i altres de família, tot i reconeixent de quin animal es tracta. En casos s'indica el tàxon més probable o quin dels dos pot ser.

S'indica la prova més forta que hi tenim per cadascuna de les espècies (començant per col·lecció, en segon lloc imatge o registre sonor i en darrer lloc simple observació o escolta, la cita). Quan es creu que cant i observació tenen el mateix pes s'indiquen quin dels dos o ambdós. Algunes espècies suara esmentades han estat primeres cites per Catalunya, Girona, la Garrotxa o l'EIN Alta Garrotxa. La nomenclatura i sistemàtica és, per a la majoria de casos, la utilitzada per Fauna Europaea. Per la identificació fotogràfica m'ha estat molt útil la plataforma biodiversidadvirtual/insectarium. El nombre d'especialistes que hi han col·laborat és molt extens. A tots ells i elles el meu sincer agraïment.Bibliografia utilitzada per a la identificació (no actualitzada):


Artròpodes en general:

Diptera:

Culicidae:

Les moustiques d'Europe. Première version (2001) : F. Schaffner, G. Angel, B. Geoffroy, J.-P. Hervy, A. Rhaim, J. Brunhes- IRD, réalisé en collaboration avec l'EID. (IRD édition). http://www.mivegec.ird.fr/fr/identiciels (previously installing the xper program)

Gunay F, Picard M, Robert V, 2017. MosKeyTool, an interactive identification key for mosquitoes of Euro-Mediterranean. Version 1.1. in English available at www.medilabsecure.com/moskeytool.


Tachinidae:
Cerretti, Tschorsnig, Lopresti, Di Giovanni. (2012). MOSCHweb — a matrix-based interactive key to the genera of the Palaearctic Tachinidae (Insecta, Diptera). ZooKeys 205: 5–18. doi: 10.3897/zookeys.205.3409 Interactive key to the genera of the Palaearctic Tachinidae (Insecta: Diptera).


Hymenoptera:

Apoidea:
Bibliografia generada a partir d'aquest lloc o que conté referències de tàxons de l'àrea d'estudi:

Blázquez, Á. 2010. Nuevos datos de la familia Hesperiidae para la peninsula Ibérica (Lepidoptera). Butll. Soc. Cat. Lepd., 101: 5-12.

Browning, P., Carbonell, R. & Lockwood, M. 2005. Observacions interessants de ropalòcers (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) a l'EIN de l'Alta Garrotxa. Butll. Soc. Cat. Lep., 95: 37-40.

Carbonell, R. & Mateu, E. 2010. Guia sonora dels insectes de Catalunya. Grills, saltamartins i cigales. Llibre de 56 pàgines i CD. Alosa & Museu de Granollers.[Enllaç de consulta]

Carbonell, R. & Sesma, J.M. 2013. Confirmada la presencia de Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) en la Península Ibérica. Primeras citas para Cataluña e Islas Baleares. Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) presence confirmed in the Iberian Peninsula. The first records for Catalonia and Balearic Islands. BVNews: 16 [pdf]

Carbonell, R. & Lockwood, M. 2006. Observacions interessants de ropalòcers (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) a l'EIN de l'Alta Garrotxa (II). Butll. Soc. Cat. Lep., 97: 59-62.?

Carbonell, R. & Lockwood, M. 2010. Observacions interessants de ropalòcers (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) a l'EIN de l'Alta Garrotxa (III). Butll. Soc. Cat. Lep., 100: 95-100.

Carbonell, R. 2003. Catàleg dels invertebrats de l’Alta Garrotxa. Informe per al Consorci de l’Alta Garrotxa. Inèdit.

Carbonell, R. 2007. El seguiment de papallones diürnes a Sales de Llierca. Resultats després de quatre anys de seguiment (2003-2006). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, Olot (Girona). Enllaç ISSUU

Carbonell, R. 2008a. Aportacions al coneixement dels ortòpters (Insecta: Orthoptera) de la Garrotxa i l’Alta Garrotxa (Girona, Espanya). Sessió Entomològica ICHN-SCL., 13-14: 3-23. Enllaç IEC

Carbonell, R. 2008b. Invertebrats nous o interessants per a l’Alta Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, volum 3: 43-48. III Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2007. Enllaç ISSUU.

Carbonell, R. 2013a. Gryllotalpa vineae (Insecta: Orthoptera), nova per a la Garrotxa i altres aportacions interessants a la fauna d'ortòpters de la comarca. VI Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2012. Enllaç ISSUU

Carbonell, R. 2013b. Artròpodes aliens de la Garrotxa: Harmonia axyridis (Insecta: Coleoptera), nova espècie invasora i actualització de la llista d’artròpodes forans de la Garrotxa. VI Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2012. Enllaç ISSUU

Carbonell, R., Bauçà, M., Oliver, X. & Béjar, X. 2013. Aportacions al coneixement dels ortòpters (Insecta: Orthoptera) de la Garrotxa (Girona, Espanya) (II). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, volum 5. V Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2010. [Enllaç ISSUU]

Carbonell, R.. 2010. Fenologia dels grills (Gryllus, Insecta: Orthoptera) al nord-est de Catalunya. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, volum 4: 93-99. IV Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2010. Enllaç ISSUU.

Carles-Tolrà, M. 2007. Dos dípteros nuevos para España (Diptera: Tipulidae y Stratiomyidae). Boletín de la Sociedad Entomológica de Aragón, 41: 320.

Carles-Tolrà, M. 2008. Nuevos datos sobre Bombílidos de España y Portugal (Diptera: Bombyliidae). Heteropterus Rev. Entomol., 8(2): 257-273.

Castro, L. 2007. Nuevos datos sobre la expansión de Sceliphron curvatum (Smith 1870) en la Península Ibérica (Hymenoptera: Sphecidae) Boletín de la Sociedad Entomológica de Aragón, 40: 537−538. Amb accés a: http://www.sea-entomologia.org/PHORON/pdf/PHO-B40-Sceli2.pdf

Dantart, J. & Jubany, J. 2008. Resultats de les terceres Nites de les Papallones (Catalan Moth Nights): 27 d'abril a 1 de maig de 2006. Butll. Soc. Cat. Lep., 100: 47-65.

Dantart, J. & Jubany, J. 2009. Resultats de les quartes Nites de les Papallones (Catalan Moth Nights): 11 al 15 d'octubre de 2007. Butll. Soc. Cat. Lep., 101: 19-38.

Dantart, J. & Jubany, J. 2010. Resultats de les cinquenes Nites de les Papallones (Catalan Moth Nights): 24 al 28 de juliol de 2008. Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 73-98.

Lockwood M. & Oliver, X., Les libèl·lules de la Garrotxa. Delegació de la Garrotxa ICHN l, Olot, 2007, 85 p. Enllaç ISSUU.

Ribera, C. & Hernando, C. Dades Inèdites.

Tarruella, A. 2005. Presencia de Abida gittenbergeri Bössneck, 2000 (Gastropoda, Pupilloidea, Chondrinidae) en la comarca de la Garrotxa, y nuevas citas de distribución en la comarca de l’Alt Empordà (Cataluña, España). Spira, 2(2): 119-123. Amb accés a [molluscat:pdf]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada