FÁUNULA DE BEUDA I L'ALTA GARROTXA
Llista en permanent actualització de la fauna de la finca on visc

Cercar en aquest blog

divendres, 30 d’abril de 2010

Fàunula de Can Grau (1747)

Introducció:

Aquesta és la llista total dels 1747 tàxons de fauna trobada a l'entorn del mas on visc, a Beuda. La finca es troba a pocs metres de l'espai natural de l'Alta Garrotxa, i inclou el Pas, Font i Riera de Rajolins. Al peu dels primers contraforts de l'esmentat massís, acull el naixement d'una riera amb salts i gorgues, alzinar, rocams, conreus, basses naturals i artificials.

Des de l'abril de 1998 vaig començar prenent nota de les observacions de vertebrats, després van venir les papallones diürnes, les libèl·lules i els ortòpters, amb els que m'he anat especialitzant, sobretot en l'estudi dels seus cants. Incloc també algunes cites d'altres persones que han mostrejat la zona.

Molts dels exemplars de col·lecció han estat trobats cadàver, cosa que permet limitar-ne la captura, tot i que l'estat d'aquests exemplars és sovint més malmès. En molts casos, la qualitat creixent de la fotografia digital i el registre sonor permeten sovint una identificació segura, per la qual cosa no ha calgut recol·lectar-los. Sí cal fer-ho en d'altres, massa petits o amb detalls que no es poden veure així.

La gran majoria estan determinats amb seguretat a nivell d'espècie, altres sols de gènere i altres de família, tot i reconeixent de quin animal es tracta. En casos s'indica el tàxon més probable o quin dels dos pot ser.

S'indica la prova més forta que hi tenim per cadascuna de les espècies (començant per col·lecció, en segon lloc imatge o registre sonor i en darrer lloc simple observació o escolta, la cita). Quan es creu que cant i observació tenen el mateix pes s'indiquen quin dels dos o ambdós. Algunes espècies suara esmentades han estat primeres cites per Catalunya, Girona, la Garrotxa o l'EIN Alta Garrotxa. La nomenclatura i sistemàtica és, per a la majoria de casos, la utilitzada per Fauna Europaea. Per la identificació fotogràfica m'ha estat molt útil la plataforma biodiversidadvirtual/insectarium. El nombre d'especialistes que hi han col·laborat és molt extens. A tots ells i elles el meu sincer agraïment.Bibliografia utilitzada per a la identificació (no actualitzada):

Artròpodes en general i fins a família:
 • Barrientos, J.A. (ed.) 2004. Curso Practico de Entomología. Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona. 41. Entomologia. Asociación Española de Entomología, CIBIO-Centro Iberoamericano de Biodiversidad & Universitat Autònoma de Barcelona. 2004. 947 pp. ISBN: 84-490-2383-1

COLEOPTERA:
Carabidae:
 • Jeannel, R., 1941. Faune de France, 39. Coléoptères Carabiques. Tome I. 571 p. PDF (28 Mb)
 • Jeannel, R., 1942. Faune de France, 40: Coléoptères Carabiques. Tome II- 600 p. PDF (29 Mb)
 • Trautner, J. & K. Geigenmuller. 1987. Illustrated Key to the Cicindelidae and Carabidae of Europe / Illustrierter Schlüssel zu den Cicindeliden und Carabiden Europas. Verlag Josef Margraf, FR Germany. 1987. 488 pp. ISBN 3-924333-04-1. [pdf]
Hygrobiidae:
 • Guignot F., 1947. Faune de France: 48: Coléoptères Hydrocanthares [Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae]. 294 p. PDF (20 Mb)
Haliplidae:
 • Guignot F., 1947. Faune de France: 48: Coléoptères Hydrocanthares [Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae]. 294 p. PDF (20 Mb)
Dytiscidae:
 • Guignot F., 1947. Faune de France: 48: Coléoptères Hydrocanthares [Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae]. 294 p. PDF (20 Mb)
Gyrinidae:
 • Guignot F., 1947. Faune de France: 48: Coléoptères Hydrocanthares [Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae]. 294 p. PDF (20 Mb)

Silphidae:
 • Prieto, F., J. Pérez & F. Rey. 2002. Catálogo de los Silphidae y Agyrtidae (Coleoptera) de la península Ibérica e islas Baleares. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 30: 1—32.[pdf]


Staphylinidae:
 • Outerelo, R. & P. Gamarra. 1986. Claves para la identificación de la fauna española. 10: Las familias y géneros de los Estafilínidos de la Península Ibérica. Edit. Univer. Complutense de Madrid. 139 p. [pdf]

Lampyridae:
 • Constantin, R. 2014. Contribution à l'étude des Lampyridae de France, actualisation de leur distribution et observations en France de Lampyris iberica Geisthardt, Figueira, Day & De Cock, 2008 (Coleoptera, Elateroidea). Le Coléoptériste, 2014, 17(1): 34-44. [pdf].


Cantharidae:

Drilidae:

Malachiidae:
 • Plata, P. & C. T. Santiago. 1990. Revisión de la familia Malachiidae Erichsson (Insecta: Coleoptera) en la Península Ibérica e Islas Baleares. Goecke & Evers. Krefeld. [pdf]
 • Constantin, R. 2013. Contribution à la connaissance des Malachiidae d’Europe et description de deux espèces nouvelles (Coleoptera, Cleroidea). Bulletin de la Société entomologique de France, 118 (3), 2013 : 305-320. [pdf]

Dasytidae:
Cleridae:
Elateridae:
Buprestidae:
 • Thery, A., 1942. Faune de France, 41: Coléoptères Buprestides. 221 p., 149 fig. PDF (10 Mb)
 • Verdugo, A. 2005. Fauna de Buprestidae de la península Ibérica y Baleares. Argania Editioo. Barcelona. [pdf]
Dryopidae:
Elmidae:
Dermestidae:
Cryptophagidae:
Coccinellidae:
Anobiidae:
Oedemeridae:
Meloidae:
Mordellidae:
Tenebrionidae:
Scarabaeoidea (Trogidae, Glaresidae, Geotrupidae, Hybosoridae, Orphnidae, Ochodaeidae, Aphodiidae, Scarabaeidae, Pachypodidae, Glaphyridae, Melolonthidae, Euchiridae, Rutelidae, Dynastidae, Cetoniidae):
 • Baraud J., 1992. Coléoptères Scarabaeoidea d’Europe. Faune de France, 78: 856 p. PDF (52 Mb)

Cerambycidae:
 • Picard, F. 1929. Coléoptères Cerambycidae. Faune de France, 20. 168 p., 71 fig. PDF (8 Mb)

Chrysomelidae:
 • Alonso, C. 2007. Coléoptères Chrysomelidae Clytrinae de France continentale et de Corse. https://www.insecte.org/photos/archives/CLYTRINAE.pdf
 • Hackston, M. 2014. Subfamily Cassidinae: Key to British Genera ansd species. Adapted from Joy (1932). [pdf]
 • Hofmann, A., 1945. Faune de France, 44: Coléoptères Bruchides et Anthribides. 184 p., 434 fig. PDF (9 Mb)
 • Hubble, D. 2011. Keys to the adults of Seed and Leaf Beetles of the British Isles. (Coleoptera: Bruchidae, Orsodacnidae, Megalopodidae & Chrysomelidae) – Test Version. AIDGAP.  [pdf]
 • Konstantinov, A.S., A. Baselga, V.V. Grebennikov, J. Prena, S.W. Lingafelter. 2011. Revision of the palearctic Chaetocnema species (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini). Pensoft. Sofia-Moscow. [pdf]


Curculionoidea
Anthribidae:
 • Hofmann, A., 1945. Faune de France, 44: Coléoptères Bruchides et Anthribides. 184 p., 434 fig. PDF (9 Mb)
Curculionidae:
 • Hofmann, A., 1952. Faune de France, 52: Coléoptères Curculionides. 1ème partie (Otiorrhynchinae, Brachyderinae, Tanymecinae, Brachycerinae, Cleoninae) [Not online yet][Sitona extract]
 • Hofmann, A., 1954. Faune de France, 59: Coléoptères Curculionides. 2ème partie. 720 p. PDF (40 Mb)
 • Hofmann, A., 1958. Faune de France, 62. Coléoptères Curculionides. 3ème partie. 632 p. PDF (32 Mb)
 • Tempere, G. & Pericart, J. 1989, Faune de France, 74. Coléoptères Curculionidae. 4ème partie. 534 p. PDF (21 Mb)
 • Balachowsky A., 1949. Faune de France, 50. Coléoptères Scolytides. 320 p., 345 fig. PDF (16 Mb)
 • Compte, J.C. 2010 Lixus (Curculionidae: Lixinae: Lixini) [de la France] [pdf] [Online Version]
 • Delbol, M. 2010. Les Otiorhynchini de Belgique (Curculionidae: Entiminae). Entomologie faunistique – Faunistic Entomology 2010 (2009) 62 (4), 139-152. [pdf]
 • Delbol, M. 2012. Les Larinus de Belgique. (Coleoptera: Curculionidae, Lixini). Entomologie faunistique – Faunistic Entomology 2012 65, 41-48. [pdf]
 • Stierlin, G. 1861. Revision der europäischen Otiorhynchus-Arten. Berlin. [Google books]
 • Balalaikins, M. 2012. On Latvian weevils of the subfamily Entiminae (Coleoptera: Curculionidae): Genus Polydrusus Germar, 1817. Latvijas Entomologs 2012, 51: 12-26. [pdf]
 • Velázquez de Castro, A. J. 1997. Estudio morfológico y taxonómico del género Sitona Germar, 1817 (Coleoptera, Curcul¡onidae). Tesis Doctoral. Madrid. [enllaç a pdf]


DIPTERA:

Culicidae:

 • Les moustiques d'Europe. Première version (2001) : F. Schaffner, G. Angel, B. Geoffroy, J.-P. Hervy, A. Rhaim, J. Brunhes- IRD, réalisé en collaboration avec l'EID. (IRD édition). http://www.mivegec.ird.fr/fr/identiciels (previously installing the xper program)
 • Gunay F, Picard M, Robert V, 2017. MosKeyTool, an interactive identification key for mosquitoes of Euro-Mediterranean. Version 1.1. in English available at www.medilabsecure.com/moskeytool.


Tachinidae:
Hymenoptera:

Apoidea:
Bibliografia generada a partir d'aquest lloc o que conté referències de tàxons de l'àrea d'estudi:

Blázquez, Á. 2010. Nuevos datos de la familia Hesperiidae para la peninsula Ibérica (Lepidoptera). Butll. Soc. Cat. Lepd., 101: 5-12.

Browning, P., Carbonell, R. & Lockwood, M. 2005. Observacions interessants de ropalòcers (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) a l'EIN de l'Alta Garrotxa. Butll. Soc. Cat. Lep., 95: 37-40.

Carbonell, R. & Mateu, E. 2010. Guia sonora dels insectes de Catalunya. Grills, saltamartins i cigales. Llibre de 56 pàgines i CD. Alosa & Museu de Granollers.[Enllaç de consulta]

Carbonell, R. & Sesma, J.M. 2013. Confirmada la presencia de Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) en la Península Ibérica. Primeras citas para Cataluña e Islas Baleares. Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) presence confirmed in the Iberian Peninsula. The first records for Catalonia and Balearic Islands. BVNews: 16 [pdf]

Carbonell, R. & Lockwood, M. 2006. Observacions interessants de ropalòcers (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) a l'EIN de l'Alta Garrotxa (II). Butll. Soc. Cat. Lep., 97: 59-62.?

Carbonell, R. & Lockwood, M. 2010. Observacions interessants de ropalòcers (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) a l'EIN de l'Alta Garrotxa (III). Butll. Soc. Cat. Lep., 100: 95-100.

Carbonell, R. 2003. Catàleg dels invertebrats de l’Alta Garrotxa. Informe per al Consorci de l’Alta Garrotxa. Inèdit.

Carbonell, R. 2007. El seguiment de papallones diürnes a Sales de Llierca. Resultats després de quatre anys de seguiment (2003-2006). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, Olot (Girona). Enllaç ISSUU

Carbonell, R. 2008a. Aportacions al coneixement dels ortòpters (Insecta: Orthoptera) de la Garrotxa i l’Alta Garrotxa (Girona, Espanya). Sessió Entomològica ICHN-SCL., 13-14: 3-23. Enllaç IEC

Carbonell, R. 2008b. Invertebrats nous o interessants per a l’Alta Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, volum 3: 43-48. III Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2007. Enllaç ISSUU.

Carbonell, R. 2013a. Gryllotalpa vineae (Insecta: Orthoptera), nova per a la Garrotxa i altres aportacions interessants a la fauna d'ortòpters de la comarca. VI Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2012. Enllaç ISSUU

Carbonell, R. 2013b. Artròpodes aliens de la Garrotxa: Harmonia axyridis (Insecta: Coleoptera), nova espècie invasora i actualització de la llista d’artròpodes forans de la Garrotxa. VI Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2012. Enllaç ISSUU

Carbonell, R., Bauçà, M., Oliver, X. & Béjar, X. 2013. Aportacions al coneixement dels ortòpters (Insecta: Orthoptera) de la Garrotxa (Girona, Espanya) (II). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, volum 5. V Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2010. [Enllaç ISSUU]

Carbonell, R.. 2010. Fenologia dels grills (Gryllus, Insecta: Orthoptera) al nord-est de Catalunya. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, volum 4: 93-99. IV Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, Olot, 2010. Enllaç ISSUU.

Carles-Tolrà, M. 2007. Dos dípteros nuevos para España (Diptera: Tipulidae y Stratiomyidae). Boletín de la Sociedad Entomológica de Aragón, 41: 320.

Carles-Tolrà, M. 2008. Nuevos datos sobre Bombílidos de España y Portugal (Diptera: Bombyliidae). Heteropterus Rev. Entomol., 8(2): 257-273.

Castro, L. 2007. Nuevos datos sobre la expansión de Sceliphron curvatum (Smith 1870) en la Península Ibérica (Hymenoptera: Sphecidae) Boletín de la Sociedad Entomológica de Aragón, 40: 537−538. Amb accés a: http://www.sea-entomologia.org/PHORON/pdf/PHO-B40-Sceli2.pdf

Dantart, J. & Jubany, J. 2008. Resultats de les terceres Nites de les Papallones (Catalan Moth Nights): 27 d'abril a 1 de maig de 2006. Butll. Soc. Cat. Lep., 100: 47-65.

Dantart, J. & Jubany, J. 2009. Resultats de les quartes Nites de les Papallones (Catalan Moth Nights): 11 al 15 d'octubre de 2007. Butll. Soc. Cat. Lep., 101: 19-38.

Dantart, J. & Jubany, J. 2010. Resultats de les cinquenes Nites de les Papallones (Catalan Moth Nights): 24 al 28 de juliol de 2008. Butll. Soc. Cat. Lep., 102: 73-98.

Lockwood M. & Oliver, X., Les libèl·lules de la Garrotxa. Delegació de la Garrotxa ICHN l, Olot, 2007, 85 p. Enllaç ISSUU.

Ribera, C. & Hernando, C. Dades Inèdites.

Tarruella, A. 2005. Presencia de Abida gittenbergeri Bössneck, 2000 (Gastropoda, Pupilloidea, Chondrinidae) en la comarca de la Garrotxa, y nuevas citas de distribución en la comarca de l’Alt Empordà (Cataluña, España). Spira, 2(2): 119-123. Amb accés a [molluscat:pdf]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada